הדרכות בטיחות לעובדים בעת ביצוע תמ”א 38

חוק בטיחות בעבודה

הניסיון מלמד כי הדרכות בטיחות מהוות את אחד האמצעים היעילים ביותר למניעה של תאונות עבודה ונזקים כלכליים ולהבטחת השמירה על בריאות העובדים. על פי החוק: “מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום בעבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום שבו הוא מועסק והוראות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום”. החוק מחייב את המעסיק לקיים הדרכות בטיחות לעובדיו. המחוקק מדגיש כי במעסיק מחויב להתריע בפני העובד על הסיכונים וכיצד למנוע אותם וכן מהם אמצעי ההגנה המשמשים לשמירה על בטיחותו.

הדרכות בטיחות תמ”א 38 בפיקוח משרד התמ”ת

על חברות הבנייה מוטלת החובה לוודא כי כל עובדיהן מודעים ובקיאים במגוון הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודה ומבינים היטב את אמצעי הזהירות שעליהם לנקוט ולפעול על פיהם. הדרכות בטיחות בעבודה תמ”א 38 יינתנו לעובדים אחת לשנה לכל הפחות ויועברו באמצעות מדריך אשר אושר לתפקיד על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד התמ”ת. הדרכות בטיחות תמ”א לעובדי תמ”א 38 חייבות להיות מאושרות על ידי מפקח העבודה הראשי ולכלול הדרכות בטיחות לאנשי אחזקה, מנהלי עבודה, נאמני בטיחות וכלל העובדים.

מטרות ונושאים עיקריים

מטרת הדרכות בטיחות הן להקנות לעובדים ידע מקיף בנושא הבטיחות והן כוללות תמונות, סרטונים ודוגמאות מפורטות. הנושאים המועברים במסגרת ההדרכות רבים ומגוונים וכוללים בין היתר: בטיחות באש, בטיחות בגובה, כללי בטיחות לעבודה עם כימיקלים, הכשרה ותרגול צוות העובדים במצבי חירום, ארגונומיה, בטיחות בקרינה מייננת ובלתי מייננת, אחריות מנהלים ועוד. הדרכות מיוחדות מועברות למנהלים בנושא הבטיחות כעניין עסקי. הדרכות בטיחות הן הדרך של המעסיק לדאוג לבטיחות העובדים. בטיחות וגהות מהוות את הבסיס למניעה של תאונות עבודה, מחלות מקצוע ונזקים כלכליים.

חובה חוקית ומוסרית

שמירה על בטיחות העובדים היא תנאי הכרחי לתקינות העבודה ולשמירה על תדמית מקום העבודה בעיני העובדים ובעיני הלקוחות. מלבד החובה על פי חוק, קיימת חובה מוסרית ואחריות של המעביד לדאוג לבטיחות עובדיו ולהקפיד על סביבת עבודה נאותה אשר מגנה על העובדים מפני סכנות פיזיות ותברואתיות. בטיחות בעבודה בדגש על תמ”א 38 חייבת לכלול הדרכות עבודה בגובה למניעת אסון, שהרי רוב תאונות העבודה נובעות מעבודה בגובה. ההדרכה לגבי עבודה בגובה כוללת חומר תיאורטי ותרגול מעשי בנושאים של ציוד מגן אישי המיועד לעבודה בגובה, הדרכה לגבי עבודה על סולמות, בימות מתרוממות, פיגומים, קונסטרוקציות, טיפול בעצים ועוד. בסיום ההדרכות ניתן אישור על ביצוע ההדרכה העונה על דרישות משרד התמ”ת.