טור דעה: יתרונות תמ”א 38 לערים

לאחרונה ישנן שמועות ואף הצהרות פומביות של ראשי הערים הגדולות וכן בעלי מקצוע בכירים ברשויות שהם נגד פרויקטים של תמ”א 38 בערים ויותר מכך הם יעקבו את מתן ההיתרים ליזמים.

לטענתם של ראשי הערים, העדר תכנון מתאים והעדר תשתיות מתאימות הן עיקר הבעיה.
ואז נשאלת השאלה האם כשאישרו את המגדלים הרבים שצצו בכל פינות הערים גם אז הלינו ראשי הערים על העדר תשתיות ? או אז היה מול ענייהם רק סימן ה- $ של ההכנסות מהארנונה , ההיטלים וכדומה.
מגדל אחד משול למספר רב של הרחבות מכוח התמ”א.

מעבר לנושא העיקרי שלשמו ובגללו החלו בביצוע תמ”א 38 ומעבר לצורך המידי בדירות חדשות בערים אלה ולניסיון להוריד את מחירי הדירות לא נלקח בחשבון על ידי אותם רשאי ערים מתנגדים נושא חשוב מאוד נוסף
ההכנסה ממיסי הארנונה מכל העסקים הקטנים אשר עשרות שנים מנסים בכל כוחם להילחם בקניונים הרבים שקמו בפאתי הערים ואשר נגסו ללא רחם בהכנסות שלהם.
בשכונות שלמות ישנם מספר רב של חנויות אשר עומדות ריקות ואו התחלופה בהן רבה.

חיזוק השכונות הוותיקות עם הבתים הישנים והמתפוררים באוכלוסייה צעירה וחדשה תשפיע מאוד על אותם סוחרים קטנים אשר נאבקים על פרנסתם.
באופן טבעי מרכזי המסחר הזעירים אשר פזורים ברוב הערים יתחדשו, ובאופן טבעי ומיידי יותר ויותר עסקים חדשים יפתחו.

הקופות הציבוריות ייהנו הן מהכנסות ארנונה בתעריף מסחרי הן מהתחדשות עירונית אמתית בשכונות הישנות , תושבים מאושרים , והחשוב מכל שמירה על הצביון המקורי של השכונות ולא המגדלים המנציחים את הפערים בין תושבי המגדל לתושבים הוותיקים.