עשור לתמ”א 38 – מה המצב בשטח?

לאור ההבנה כי מדובר בסכנה שאף אזרח אינו חסין מפניה הוחלט להיערך בהתאם, כאשר ההיערכות באה לידי ביטוי באישורה של תמ”א 38 – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה.

הרקע לתמ”א 38

סכנת רעידות האדמה והצורך בחיזוק מבנים הינו נושא מוכר וידוע לממשלות ישראל. כבר בשנת 1975 נכנס לתוקפו תקן ישראלי 413 לבניית מבנים עמידים בפני רעידות אדמה, וזאת החל משנת 1980. ואולם, מרבית המבנים הישנים, אשר הוקמו טרם מועד זה, עדיין אינם עומדים בדרישות התקן, ועלולים לקרוס במקרה של רעידת אדמה קשה. בשנת 2005 ניתן מענה לבעיית זו בדמות תמ”א 38, אשר נוגעת לשיפוץ מבנים שהוקמו לפני שנת 1980.

השינויים בתמריצים שחלו על תמ”א 38

על מנת לעודד יישום תמ”א 38 העניקה המדינה תמריצים כלכליים שונים עבור יזמים וקבלנים “העובדים בשיתוף עם מעצבי פנים מומלצים .עם השנים שונו והותאמו התמריצים לצרכי הציבור, במטרה לעודד ולהקל על בניית פרויקטים אלו:

  • בתחילת תמ”א 38, תמורת חיזוק מבנים ניתן היה להוסיף ממ”ד לכל דירה וכן הוספת עוד קומה אחת לבניין.
  • תיקון 2 לתמ”א 38 – במסגרת תוכניות התחדשות עירונית ופינוי בינוי, מאפשר הריסת מבנה ישן ובניית מבנה חדש לחלוטין במקומו.
  • תיקון 3 לתמ”א 38 – במסגרתו ניתן להוסיף לבניין מחוזק עוד 2.5 קומות.
  • הקלות במיסוי – הפחתת גובה המיסוי הישיר על הבנייה במטרה להפוך פרויקטים של תמ”א 38 כדאיים ואטרקטיביים ליזמים וקבלנים.

שיפורים ניכרים בשטח

בעקבות התיקונים שבוצעו בתמ”א 38 גדל הביקוש בקרב יזמים וקבלנים לפרויקטים אלו. כמו כן, עם הזמן נלמדו לקחי השוק אודות אפשרויות הרווח הגלומות בביצוע הפרויקטים בערים הגדולות שבאזור המרכז. כפועל יוצא מלקחים אלו, נופו משוק הנדל”ן ספסרים ויזמים שעסקו בסחר זכיינות לבעלי דירות. השינוי ניכר כיום בשוק בו רק יזמים וחברות רציניות בעלי ניסיון מוכח וגב כלכלי איתן מבצעים פרויקטים מעין אלו ופרויקטים דומים כמו בדיקת בדק בית. החברות זוכות לליווי בנקאי מקיף, כשחלקן עבר את שלב קבלת אישורי הבניה ואחרות מובילות כיום ביצוע בפועל של פרויקטי תמ”א 38.

הדרך עדיין ארוכה

למרות חבילת התמריצים שהמדינה מעניקה, נראה כי היא עדיין אינה מספיקה עבור יזמות באזורים רבים בארץ. מדובר באזורים שחלקם בעלי רמת התכנות גבוהה לרעידות אדמה, אך נחשבים כלא כדאיים ואטרקטיביים מבחינה כלכלית. כמו כן, חלק מהרשויות המקומיות עדיין מערימות קשיים על האישור והיישום פרויקטים אלו. זאת בשל קשת רחבה של סיבות, הכוללות בין היתר תהליכים בירוקרטים ממושכים, התנגדויות של הרשות או אי יכולת לעמוד בעומס בקשות לביצוע הפרויקטים.

לסיכום

מדינת ישראל יזמה צעד מבורך לצמצום ומניעת נזקי רעידות אדמה, באמצעות פרויקטים של תמ”א 38. פרויקטים אלו זכו לשורה של שינויים והטבות על מנת לעודד את יישומם. אמנם קיימים עדיין היבטים רבים הנדרשים לשיפור ושינוי, אך בפועל ניכר שיפור משמעותי בהיקף ביצוע הפרויקטים באזור המרכז.