שילוב מפקח בנייה בפרויקט תמ”א 38

פיקוח הנדסי, הינו מרכיב חשוב בפרויקט נדל”ן ובמיוחד בפרויקט של תמ”א 38. ברגע שהדיירים מתחילים את ההתקשרות  מול היזם והגשת התכניות וכן עד לסיום בפועל של הבניה. בגלל המורכבות של פרויקט מסוג תמ”א 38, המפקח יעבוד על פי הבקשה של הדיירים בבניין כך שיוכל לפקח ולראות את השלבים השונים בבנייה. זה בדיוק מה שיש לבצע, בעת שילוב מפקח בניה בפרויקט תמ”א 38. המפקח יבדוק את בעלי המקצוע ואת איכות חומרי הבניה, הוא יתאים את העבודה מול  התכניות של הבניה, ידאג לפני הכול לאישורים שיגיעו בזמן, עד לתחילת הפרויקט.

המפקח יסכם יחד עם הקבלן, מתי יסתיים הפרויקט ובאיזה תאריך יסתיים כל שלב בבנייה.  מה שנקרא, פיקוח על לוחות הזמנים. המפקח על הבנייה, ידאג, כי באתר, יבקר בכל חודש מהנדס הבניין ויפיק דו”ח הנדסי. גם מבחינה התקציבית, כאשר מתכננים את הבניה, חשוב לא לחרוג מהתקציב. חברות לפיקוח בנייה שיש להן מוניטין, דואגות כי הסקירה ההנדסית, תתבצע ע”י רחפן בשלב של סיום השלד בבניין.

בחינה והתאמה של איכות העבודה עבור הדיירים

למרות שפרויקט תמ”א 38, הינו מפתה, הדיירים נוקטים בכמה וכמה משני זהירות, במיוחד כאשר הם מכרו את זכויותיהם בבניין לקבלן. כאשר ישנו מפקח בנייה, הוא דואג לכך שלא יהיו ליקויים כמו: סדקים, רטיבות וכדומה. במידה והסתיימה הבנייה, המפקח עבר היטב על כל הבניין והדירות ואם יימצאו ליקויים, הוא יגיש דו”ח ליקויי בנייה  אם ליזם ואם לדיירים. את דו”ח הליקויים, ניתן יהיה הגיש בבית המשפט, כעילה לתביעה.

גם מבחינת ההוצאות שיש לשלם על הבנייה, אם עבור בעלי מקצוע ועל חומרי הבנייה, כל הקבלות עבור כל תשלום שיבוצע, יעברו תחת ידיו של מפקח הבנייה בפרויקט תמ”א 38.

מתי להזמין מפקח בנייה בפרויקט תמ”א 38?

על מנת שהדיירים יוכלו לפקח על כל הנעשה בפרויקט תמ”א 38 בבניין מגוריהם, יש להזמין ולבצע שילוב מפקח בנייה בפרויקט תמ”א 38, כבר בשלבים הראשונים בבניה. יש לפנות לכמה מפקחים ולוודא מה השירותים שהם מעניקים בפרויקט. חשוב כי המפקח על הפרויקט יהיה מהנדס בניין.