ראובן רובין 8 – נאות אפקה, תל אביב

ויצמן 52 – גן משה כהן, תל אביב

ברודצקי 41 – רמת אביב , תל אביב

חילו 24 – שיכון דן, תל אביב